Salonvoorwaarden
Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Indien u niet aanwezig kan zijn, dient uw afspraak minimaal 48 uur op voorhand te worden geannuleerd. Bij laattijdig annuleren zijn wij genoodzaakt de behandeling bij uw volgende afspraak aan te rekenen voor de gereserveerde tijd in onze agenda. Personen die herhaaldelijk de afspraak niet nakomen, krijgen bij Lamazi pas terug een afspraak als de behandeling op voorhand wordt vereffend.
Een afspraak is pas bevestigd als we het voorschot op volgend rekeningnummer hebben ontvangen. BE27 3631 6712 4673. Indien de afspraak niet wordt nagekomen of de annulatie laattijdig plaatsvond, storten wij het voorschot niet terug. Indien de annulatie minimaal 48 uur op voorhand plaatsvond, ontvangt u uw voorschot terug op het rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd.
Wij vragen u ook om het uur van afspraak te respecteren en op tijd te komen. Bij laattijdigheid wordt deze tijd van de behandeling afgetrokken.
Het salon heeft het recht om een schadevergoeding te vragen van de klant indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon.
Wij danken u voor het begrip van onze voorwaarden.
LET OP: een bevestiging- en herinneringsmail kan soms bij ongewenste mail of spam terechtkomen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.